Hizmetlerimiz

Mizanpaj ve Dizgi Hizmetleri

Akademik çalışmaların şekilsel bütünlüğü, okunabilirlik ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzenine sahip olmasını gerektirir. Bu çerçevede yayınlarınızın seçilen sayfa düzeni ve baskı biçiminde hazırlanmasını sağlamaktayız.

İndeks (Dizin) Danışmanlığı

Logos Yayıncılık akademik dergiler için indeks (dizin) danışmanlığı hizmetini profesyonel olarak sağlanmaktadır. Derginiz için gerekli uluslararası yayın politikalarının geliştirilmesi sağlanır. Derginizin alanı ve yayın kapsamında var olabilecseği ulusal ve uluslararası dizinler tespit edilir. Tespit edilen dizinlere ilişkin başvuru süreçleri araştırılır. Sizin adınıza başvuru ve değerlendirme süreç takibi gerçekleştirilir. Değerlendirme aşamasında gelen geri bildirimler doğrultusunda istenilen düzenlemelerin yapılması sağlanır. İndeks Danışmanlığı kapsamında dergilere herhangi bir taahhütte bulunulmaz, gerekli başvuru prosedürleri ve değerlendirme sürecinin takibini sizin adınıza gerçekleştirilir.
Derginin kabul edildiği veritabanlarındaki sayılarının kontrolü, yüklenmesi ve basılı kopyalarının gönderilmesi aşamaları tarafımızca takip edilir.
İntihal Denetimi
Akademik yayınlarda bütünlüğü korumak ve yayın etiği gereği, akademik çalışmaların intihal denetiminden geçirilmesi yayın kalitesini artırmaktadır. Logos yayıncılık çalışmaların intihal denetiminden geçirilerek yayın kurulları için raporlanması hizmetini sunmaktadır.

Baskı ve Dağıtım Hizmetleri

Logos Yayıncılık her türlü basılı materyalin basım öncesi hazırlık, baskı, ambalajlama ve dağıtıma sunum aşamalarını içeren evrelerini üstlenerek hizmet vermektedir.
Basım ve ilgili destek alanlarında sunmakta olduğumuz diğer hizmetler:

• Ofset basım
• Digital basım
• Kişiselleştirilmiş doküman basımı
• Fatura, Ekstre, Makbuz, Resmi Defter basımı
• Değişken veri basımı
• Print on Demand
• Hologram basım hizmeti
• Katlama ve ciltleme hizmetleri
• Özel kesimli basılı promosyon malzemeleri üretimi
• Tasarım hizmetleri
• Entegre depolama
• Basılı materyal stok yönetimi
• Basılı materyal dağıtım koordinasyon

Elektronik Yayıncılık

Logos Yayıncılık basılı yayınların yanı sıra elektronik yayınlarınız için de gerekli hizmetleri sunmaktadır. Basım öncesi aşamalar (hakem değerlendirme süreci, intihal denetimi, redaksiyon ve çeviri işlemleri vb.) tamamlanarak dergiyi elektronik ortamda erişime sunmak.

Online Makale Sistemi
Logos Yayıncılık makale kabul ve değerlendirme işlemlerinin internet üzerinden hızlıca yürütülmesini sağlamak amacıyla hizmet verdiği hakemli bilimsel dergiler için bir online makale sistemi sağlar. Bu sistem ile yazarlar çalışmalarını sisteme yükler, ilgili alan editörleri çalışmayı hakemlere atar ve değerlendirme işlemlerinin bütün aşamalarını buradan takip edebilir.
Web Sitesi Oluşturma
Yeni dergiler için alan satın alarak yeni bir tasarımla bir web sitesi oluşturmakta olup eski dergiler içinse var olan web sitesini iyileştirme hizmeti sunmaktayız.
Doi Numarası Tanımlama
Digital Object Identifier (Dijital Nesne Tanımlayıcı), internet üzerinde yayınlanan içeriğe kolay erişimi sağlayan benzersiz numaralandırma ve erişim sistemidir. Çalışmalarınıza kolay erişim sağlamak, atıf kontrollerini kolay takip edebilmek vb gibi birçok avantajı olan bu hizmeti hem basılı hem elektronik yayınlarımız için kullanmaktayız.

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.66-67 Gayrettepe 34349 Istanbul
  (212) 288 0541
(212) 288 5022
  E-mail
logos@logos.com.tr
  Google Maps için tıklayın