Hizmetlerimiz

Mizanpaj ve Dizgi Hizmetleri

Akademik çalışmaların şekilsel bütünlüğü, okunabilirlik ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzenine sahip olmasını gerektirir. Bu çerçevede yayınlarınızın seçilen sayfa düzeni ve baskı biçiminde hazırlanmasını sağlamaktayız.

Elektronik Yayıncılık

Logos Yayıncılık basılı yayınların yanı sıra elektronik yayınlarınız için de gerekli hizmetleri sunmaktadır.

Basım öncesi aşamalar;Hakem Değerlendirme Süreci, Türkçe ve İngilizce Redaksiyon, Kaynakça Düzeltme / Çapraz Kontrol, Türkçe – İngilizce / İngilizce­ – Türkçe Çeviri vb…

Online Makale Sistemi
Logos Yayıncılık makale kabul ve değerlendirme işlemlerinin internet üzerinden hızlıca yürütülmesini sağlamak amacıyla hizmet verdiği hakemli bilimsel dergiler için bir online makale sistemi sağlar. Bu sistem ile yazarlar çalışmalarını sisteme yükler, ilgili alan editörleri çalışmayı hakemlere atar ve değerlendirme işlemlerinin bütün aşamalarını buradan takip edebilir. 

Web Sitesi Oluşturma 
Yeni dergiler için alan adı satın alarak yeni bir web sitesi oluşturmakta olup eski dergiler içinse var olan web sitesini iyileştirme hizmeti sunmaktayız. Bu çalışmalar kapsamında kapak tasarımı ve logo tasarımı da yapılmaktadır.

İntihal Denetimi
Akademik yayınlarda bütünlüğü korumak ve yayın etiği gereği, akademik çalışmaların intihal denetiminden geçirilmesi yayın kalitesini artırmaktadır. Logos yayıncılık çalışmaların intihal denetiminden geçirilerek yayın kurulları için raporlanması hizmetini sunmaktadır.

Doi Numarası Tanımlama ve QR Code Oluşturma
Digital Object Identifier (Dijital Nesne Tanımlayıcı), internet üzerinde yayınlanan içeriğe kolay erişimi sağlayan benzersiz numaralandırma ve erişim sistemidir. Çalışmalarınıza kolay erişim sağlamak, atıf kontrollerini kolay takip edebilmek vb gibi birçok avantajı olan bu hizmeti hem basılı hem elektronik yayınlarımız için kullanmaktayız.

QR Code (Kare Kod) ise çalışmalarınıza ulaşılması konusunda zamandan tasarruf ettiren mobil erişiminin daha hızlı olmasını sağlayan yeni nesil bir barkod sistemidir. Derginin bütününe ya da her bir çalışma için ayrı ayrı olmak koşuluyla makalelere qr kodlar oluşturulabilmektedir.

İndeks (Dizin) Danışmanlığı

Logos Yayıncılık akademik dergiler için ulusal ve uluslararası standartları baz alarak indeks (dizin) danışmanlığı hizmetini profesyonel olarak sağlamaktadır. Bu danışmanlık kapsamında derginizin benimsemesi gereken yayın politikasının oluşturulması ve çalışmaların üretilmesinde uyulması beklenen standartlar yayın kuruluna aktarılır. Değişiklik ve güncellemelere göre sene içerisinde gerekli uyarılar ve değişiklikler yapılır.
Derginin alanına ve kapsamına uygun veri tabanları ve bu veri tabanlarının başvuru kriterleri araştırılır. Derginin koşulları sağlaması durumunda dergi adına başvuru ve süreç takibi tarafımızca yapılır.
İndeks Danışmanlığı kapsamında dergilere herhangi bir taahhütte bulunulmaz/bulunulamaz, ancak gerekli başvuru prosedürleri ve değerlendirme sürecinin takibi sizin adınıza yapılarak derginin dizine girebilmesi süresince gerekli tüm adımlar yayın kuruluyla beraber atılır.

Derginin kabul edildiği veri tabanlarındaki sayılarının kontrolü, yüklenmesi ve basılı kopyalarının gönderilmesi aşamaları tarafımızca takip edilir.

Baskı ve Dağıtım Hizmetleri

Logos Yayıncılık her türlü basılı materyalin basım öncesi hazırlık, baskı, ambalajlama ve dağıtıma sunum aşamalarını içeren evrelerini üstlenerek hizmet vermektedir.

Basım ve ilgili destek alanlarında sunmakta olduğumuz diğer hizmetler:

• Ofset basım
• Digital basım
• Kişiselleştirilmiş doküman basımı
• Fatura, Ekstre, Makbuz, Resmi Defter basımı
• Değişken veri basımı
• Print on Demand
• Hologram basım hizmeti
• Katlama ve ciltleme hizmetleri
• Özel kesim basılı promosyon malzemeleri üretimi 
• Tasarım hizmetleri
• Entegre depolama
• Basılı materyal stok yönetimi
• Basılı materyal dağıtım koordinasyon

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın