Makale Yayın ve Değerlendirme Süreci

KÖR HAKEMLİK VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Dergide yayınlanacak tüm yazıların yayınlanması hakkındaki karar baş editöre aittir. Ancak editörler bu kararlarını hakemlerin önerileri doğrultusunda şekillendirirler. 

Double blind review, dilimize çift kör hakem değerlendirmesi olarak geçmiştir. Double blind review süreci çalışmanın tamamen anonim olarak değerlendirilmesi sürecidir. Bu sistemde sadece editör her aşamayı bilen kişidir. Bu sistemde hem yazarlar çalışmasını değerlendirecek hakemin kim olduğunu bilmez, hem de hakemler de kimin çalışmasını değerlendirdiğini bilemez. Böylece hakemlerin çalışmayı ön yargıyla değerlendirmesinin de önüne geçilmiş olur. Ayrıca yazar hakemleri bilmediği için hakemlere özel yollarla ulaşıp onları etkilemesi ihtimali de ortadan kaldırılmış olur. Bu açıdan bakıldığında double blind review sürecinin objektif değerlendirmeyi sağladığı ve fırsat eşitliğini artırdığı düşünülür. 

Bu sebeplerden dolayı dergilerimize gönderilen tüm çalışmalar çift-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Gönderilecek her çalışmayı, alanında uzman, en az iki hakem değerlendirir. Makalelerin hızlı bir şekilde değerlendirilebilmesi için editörler tarafından her türlü çaba gösterilir. Bütün makalelerin değerlendirme süreçlerinde son karar yetkisi editördedir.

İlk Değerlendirme                                                                                                                                           
İlgili editör ya da dergi sekreteri, gelen çalışmayı derginin amaç ve kapsamına uygun olup olmadığına, yazım kurallarına uygunluğuna, İngilizce ve Türkçe dil yeterliliğine, içeride hakem değerlen göre inceler. Yapılan inceleme sonucunda derginin yayın kurallarına ve yayın politikasına uygun bulunmayan makaleler sorumlu yazara iade edilir.

Ön Değerlendirme Süreci 
Ön değerlendirme sürecinde; editörden olumlu izlenim alan çalışma alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörleri tarafından dergiye hem bilimsel uygunluk, özet, giriş, materyal/metot, tartışma ve sonuç bölümleri, hem de şekilsel uygunluk açısından incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun bulunan makaleler hakem değerlendirmesi sürecine alınır. 

Hakem Değerlendirme Süreci 
Makalelerin içeriğine göre, ilgili alanda güncel çalışmaları olan ve konunun uzmanı en az iki adet hakem belirlenir. Alan editöründen gelen hakem önerileri baş editör tarafından değerlendirilir ve çalışmalara ilgili hakemler atanır. Hakemler çalışmayı değerlendirip raporlar.

Hakem Raporları 
Hakemler makaleyi bilimsel uygunluk, amaç, materyal/metot, sonuçlar ve tartışma açısından değerlendirir. Çalışma doğrudan kabul edilebilir, revize edilmesi istenebilir ya da reddedilebilir.  Düzenleme istenen durumda hakemlerden gelen öneriler yazarlara bildirilir ve yazarlardan çalışmaları üzerinde revize yapmaları istenir. Yazarlardan gelen düzeltme sonuçları hakemler tarafından tekrar incelenerek editöre karar bildirilir. Görevlendirilen hakemler arasında fikir ayrılığı olması durumunda makale belirlenen üçüncü bir hakeme gönderilir.

İstatistik İnceleme 
Hakemler tarafından onaylanan yazı, bölüm editörü tarafından değerlendirilir ve yorumlarla birlikte Baş Editöre gönderilir. Baş Editör bu değerlendirmelerden sonra makale için olumlu bir görüşe sahipse, makale istatistiksel değerlendirme için istatistik editörüne gönderilir. İstatistiksel editör değerlendirmesinden sonra, ihtiyaç duyulursa, yazılar ilgili yazara yorumlarla birlikte geri gönderilir ve gözden geçirilmesi istenir. Gözden geçirilmiş makalenin yeniden sunulmasından sonra, istatistik editörü tekrar değerlendirir ve yorumlarıyla Baş Editöre geri gönderir. Son olarak, Genel Yayın Yönetmeni makaleyi kabul etmeye veya reddetmeye karar verir.

Yayın Basım Süreci 
Kabul Edilen Klinik çalışmalar veya deneysel araştırmalar, genellikle yayına kabul edilmelerini müteakip ilk sayısında yayınlanır. Vaka sunumları, gelen el yazmaları yayın yoğunluğuna bağlı olarak üç ila dokuz ay sonra yayınlanabilir. Kabul edilen yazılar, gramer, noktalama işaretleri ve format için kopya olarak düzenlenir. Kabul edilen makalenin bir PDF belgesi, ilgili yazara gönderilir ve bu belgelerin alınmasından sonraki 2 gün içinde yayın onayı istenir.

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın