Çocuk Dergisi Nisan 2019

    

ÇOCUK DERGİSİ 19(1);2019

İçindekiler / Contents

Derlemeler/ Review

Besin Proteini İlişkili Enterokolit Sendromu
 Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome
Z. HIZLI DEMİRKALE, Z. TAMAY |1-9

 

Klinik Araştırmalar / Clinical Investigations

Antenatal Hidronefroz Tanılı İnfantların Bir Yıllık Takip Sonuçları
One-Year Follow-up Results of Infants with Antenatal Hydronephrosis
D. ÖVÜNÇ HACIHAMDİOĞLU, Z. KÜPÇÜ, G. ÖZGÜRHAN |10-15

 Demir Profilaksisi Alan Çocukların Dokuzuncu ve Yirmi Dördüncü Ayda Demir Eksikliği Durumu
Iron Deficiency Status of Children at 9 and 24 Months-Infants Who Received Iron Prophylaxis
Z. MUTAFOĞLU, B. KURAL | 16-20

Akut Lenfoblastik Lösemide İmmunfenotipleme ve Klinikle İlişkisi
 Immunophenotyping and its Association with Clinical Characteristics in Acute Lymphoblastic Leukemia
M. GARİPARDIÇ,  Z. KARAKAŞ, R. TUNA, A. ÜNÜVAR | 21-26

The Renal Structural and Functional Changes in Rats with Intrauterine Growth Retardation and its Correlation to Serum Leptin Level İntrauterin
Büyüme Gerilikli Ratlarda Böbrekte Yapısal/Fonksiyonel Değişiklikler ve Serum Leptin Seviyesiyle İlişkisi
S. TÜLPAR, Z. GÜNDÜZ, N. DURSUN, F. ÖZTÜRK, N. KOÇ  |27-36

Vaka Sunumları / Case Reports

Orak Hücreli Anemili Hastada Akut Göğüs Sendromu: Vaka Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Acute Chest Syndrome in Children with Sickle Cell Disease: Case Report and Review of the Literature
N. AKAY, D. TUĞCU, R. TUNA, S. OCAK, S. KARAMAN, A. ÜNÜVAR, S. KALAYOĞLU BEŞIŞIK, Z. KARAKAŞ |37-42

Akut Poststreptokoksik Glomerülonefrite Bağlı Gelişen Hızlı İlerleyici Glomerülonefrit
Rapidly Progressive Glomerulonephritis Developed Due to Acute Poststreptococcal Glomerulonephritis
A. P. GÖKSU ÇETİNKAYA, Ö. N. TÜRKKAN, E. Ö. ÇAM DELEBE, Z. YÜRÜK YILDIRIM, Y. ÖZLÜK, I. KILIÇASLAN, A. N. NAYIR  |43-47

Çocukluk Çağının Ender Bir Neoplastik Hastalığı: Multifokal Epiteloid Hemanjioendotelyoma Vakası
A Rare Neoplastic Disease of Childhood: Multifocal Epithelioid Hemangioendothelioma
Ö. BAYRAK DEMİREL, S. KARAMAN, A. ÖZKAN KARAGENÇ, D. TUĞCU, İ. ADALETLİ, R. KEBUDİ,
A. ÜNÜVAR, Z. KARAKAŞ |48-50

Yazarlara Bilgi |V-VI

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın