Çocuk Dergisi Ağustos 2019

    

ÇOCUK DERGİSİ 19(2);2019

İçindekiler / Contents

Derlemeler/ Reviews

Meningokok Aşıları
Meningococcal Vaccines
M. KARA, A. SOMER |51-59


Sağlam Çocuk İzleminde Hipertansiyon Taraması

Screening for Hypertension of Well-Child Follow-up
B. KURAL |60-62

Klinik Araştırmalar / Clinical Investigations

Evaluation of the Etiologic Evaluation of Cases with Severe Short Stature in Children at a Tertiary Pediatric Endocrinology Center
Üçüncü Basamak Bir Pediatrik Endokrinoloji Merkezinde İzlenen Ağır Boy Kısalığı Vakalarının Etiyolojik Değerlendirmesi
U. UÇKUN, F. BAŞ, Ş. POYRAZOĞLU, M. ŞÜKÜR, F. DARENDELİLER, R. BUNDAK |63-76

 
Serebral Parezili Çocuğa Sahip Anne-Babaların Tutumları
Attitudes of the Parents of Children with Cerebral Palsy
N. DOYRAN BENGİSU, N. AYDINLI, M. ÇALIŞKAN |77-83

Ulusal Bağışıklama Programına Girmeden Önce Farklı Sosyoekonomik Düzeyleri Bulunan İki Okulda Hepatit A ve Hepatit B Aşılarının Uygulanma Sıklıkları
 Administration Frequencies of Hepatitis A and Hepatitis B Vaccines at Two Schools with Different Socioeconomic Status Before Admission to National Immunization Program
B. KURAL |84-88

Kronik Nörolojik Hastalık Tanılı Çocukların Ebeveynlerinde Görülen Depresyon ve Anksiyete
Depression and Anxiety Observed in Parents of Children Diagnosed with Chronic Neurological Diseases
A. YENİCİ, N. AYDINLI, M. ÇALIŞKAN |89-95

Vaka Sunumları / Case Reports

Akut Ebstein-Barr Virüs Enfeksiyonu Sırasında Saptanan Hiperamilazemi
Hyperamilasemia Determined During the Course of Ebstein-Barr Virus Infection
F. TAŞ, Ö. S. FİTÖZ, E. ÇİFTÇİ  |96-99

 
Mikoplazma Pnömonisine Bağlı Soğuk Agglutinin Hastalığı, Sık Görülen Hastalığın Az Görülen Komplikasyonu
Cold Agglutinin Disease Due to Mycoplasma pneumonia; Uncommon Complication of a Frequently Seen Disease
E. GÖNÜLLÜ, A. SOYSAL, A. TANYELİ, B. KARADAĞ, M. KARABÖCÜOĞLU |100-104


Yazarlara Bilgi |V-VI

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın