Çocuk Dergisi Aralık 2019

    

ÇOCUK DERGİSİ 19(3);2019

İçindekiler / Contents

Derlemeler/ Review

Fosfat Metabolizması  Phosphate Metabolism
H. ÖNAL |105-115


Grup B Meningokok Enfeksiyonları ve Aşılama

Group B Meningoococcal Infections and Vaccination
Ö. KABA, A. SOMER |116-123

Klinik Araştırmalar / Clinical Investigations

Çocukluk Çağı Hodgkin Lenfoma Nedeniyle Tedavi Gören Hastalarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Thyroid Functions in Patients Treated Pediatric Hodgkin Lymphoma
M. ELTAN, F. AKICI, M. AYDOĞAN, Z. ŞALCIOĞLU, A. ER, H. ÖNAL, A. İRİBAŞ, M. E. DARENDELİLER, D. TUĞCU |124-131


Yuva Çocuklarında Bağışıklık Destekleyici İlaçların Solunum Yolu Enfeksiyonlarını Önlemedeki Etkinliği

Effectiveness of Immunity Supporting Drugs in Preventing Respiratory Infections in Nursery Children
E. ŞENKAL, S. TOPRAK, Ö. ÖZBÖRÜ AŞKAN, C. ABDULLAH GÖL, F. DURANKUŞ, C. SAL, E. Ü |132-137


Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi ve Maliyet
Analizi

Retrospective Evaluation of Childhood Poisoning and Cost Analysis K. ULU, C. HASBAL AKKUŞ, Ş. E. ULU, İ. T. ERKUM, S. ORAL CEBECİ |138-147


Sağlığı Geliştiren Hastanede Preterm Yenidoğan Sağlığı: Doğum Sonrası Eğitimin Çocuk Bakımına Etkisi

Health of Preterm Newborn at the Health Promoting Hospital: The Effect of Postpartum Education on Child Care Z. ÇETİN ÇAMKIRAN, S. U. BAYSAL  |148-157

Vaka Sunumları / Case Reports

Otizmde Ebeveyn Yoğun Müdahale Yöntemi
Nöroplay Neuroplay - A New Parent -Mediated Intensive Intervention Method for Autism
B. EKİCİ, M. Y. BIÇAKÇI, E. N. GÜRKAN, Ö. SU UNAY, B. TATLI |158-162


Kromozom 22Q11.2 Delesyon Sendromunun Ender Bir Bulgusu: Multikistik Displastik Böbrek
A Rare Finding of Chromosome 22q11.2 Deletion Syndrome: Multicystic Dysplastic Kidney F. BUĞRUL, F. DUYMUŞ  |163-166

Dizin  |V-VIII
Yazarlara Bilgi |IX-X

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın