Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi Sayı-4 2019

    

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

DERLEME / REVIEW

Clostridioides (Clostridium) difficile ve Gıdalardaki Varlığı
Clostridioides (Clostridium) difficile and its Presence in Food
Esra AKKAYA, Hamparsun HAMPİKYAN | 175-185

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR / CLINICAL INVESTIGATIONS

Hetero Halkalı Bileşiklerin Antibakteriyel Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Antibacterial Activities of Heterocyclic Compounds
Meryem PİR, Fatma BUDAK | 186-190

Menenjit Tanısı Almış Hastalarda, Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Kültür ve PZR ile Belirlenmesi
Determination of Bacterial Menengitis Agents by Culture and PCR in Patients Diagnosed as Meningitis
Sezer TOPRAK, Kübra CAN, Reyhan ÇALIŞKAN, Gönül ŞENGÖZ, Zafer HABİP, Edip TOKUÇ, Mehmet DEMİRCİ, Zeynep TANER, Müzeyyen MAMAL TORUN, Bekir Sami Kocazeybek, Hrisi Bahar TOKMAN | 191-196

Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberkülozda Xpert MTB/RIF Testinin Tanısal Performasının Değerlendirilmesi
Evaluation of Diagnostic Performance of Xpert MTB/RIF Test for Pulmonary and Extrapulmonary Tuberculosis
Aynur GÜLCAN, Ümray TORU ERBAY, Özlem GENÇ | 197-205

Çocukluk Yaş Grubu Gastroenteritlerinde Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı: Ocak 2013-Aralık 2018 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Verileri
The Prevalence of Rotavirus and Adenovirus Childhood Gastroenteritis: Data of the University Hospital of Cerrahpaşa Medical Faculty Between January 2013 and December 2018
Harika Öykü DİNÇ, Zeynep TANER, Doğukan ÖZBEY, Nesrin GAREAYAGHİ, Serhat SİREKBASAN, Bekir Sami KOCAZEYBEK | 206-211

Bruselloz Şüpheli Olgularda Brusella Seropozitifliğinin Araştırılması: Dört Yıllık Retrospektif Bir Değerlendirme
Investigation of Brucella Seropositivity in Patients with Suspected Brucellosis: A 4-Year Retrospestive Evaluation
Zeynep TANER, Harika Öykü DİNÇ, Mehmet DEMİRCİ, Nesrin GAREAYAGHİ, Aykut KURT, Doğukan ÖZBEY, Hrisi Bahar TOKMAN, Bekir Sami KOCAZEYBEK | 212-218

Türkiye’den Elde Edilen Leishmania İzolatlarının Kanlı ve Çikolata Agardaki Üremelerinin Değerlendirilmesi
Evaluationo of the Reproduction on Blood and Chocalate Agars of Leishmania Isolates Obtined from Turkey
İbrahim ÇAVUŞ, Tuğba KAYA, Alp ASLAN, Yener ÖZEL, Mine ÇETİN, Ahmet YILDIRIM, Ahmet ÖZBİLGİN | 219-225

Adana’da Bir Üniversite Hastanesinde İzole Edilen Solunum Yolu Patojenleri ve Antibiyotik Direnç Profillerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Respiratory Pathogens Isolated in a University Hospital in Adana and Their Antibiotic Resistance Profiles
Aylin Altay KOÇAK, Buket YAYLA, Aylin ÜSKÜDAR GÜÇLÜ, Hasan Cenk MİRZA, Elvan HORTAÇ İŞTAR, Hikmet Eda ALIŞKAN, Ahmet BAŞUSTAOĞLU | 226-232

DİZİN | V-VI

YAZARLARA BİLGİ | VII-VIII

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın