Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi Sayı-2 2019

    

İçindekiler / Contents

DERLEME / REVIEW

Enfeksiyöz Ajanlarla Mücadelede Yenilikçi Bir Molekül: Skualamin
Ann Innovative Molecule to Combat Infectious Agents: Squalamine
Emine Merve ALAN, Mehmet Erman OR, Banu DOKUZEYLÜL |55-60

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR / CLINICAL INVESTIGATIONS

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida parapsilosis Kompleks Suşlarının Tür Düzeyinde Tanımlanması ve Antifungal Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Identification of Candida parapsilosis Complex Strains Isolated from Blood Samples at Species Level and Determination of Their Antifungal Susceptibilities
Burcu DALYAN CİLO, Harun AĞCA, Beyza ENER |61-66

Kolistin Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarına Karşı Karvakrol ile Kolistin  Kombinasyonunun in vitro Değerlendirilmesi
In vitro Evaluation of Carvacrol and Colistin Combination Against Colistin Resistant Acinetobacter baumannii Strains
Elif ODABAŞ KÖSE, Özlem KOYUNCU ÖZYURT |67-73

İstanbul’da Satılan Pişmiş Tavuk Dönerlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması
 Investigation of Microbiological Quality of Cooked Chicken Doner Sold in Istanbul
Ayla ÜNVER ALÇAY |74-85

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Direkt Tanı Laboratuvarında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı; 10 Yıllık Değerlendirme
The Distribution of the Intestinal Parasites Detected in Ege University Medical Faculty
Parasitology Direct Diagnosis Laboratory; 10-Years Evaluation
Özlem ULUSAN, Orçun ZORBOZAN, Kardelen YETİŞMİŞ, Seray TÖZ, Ayşegül ÜNVER, Nevin TURGAY |86-91


Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Laboratuvarında Anti-Toxoplasma gondii IgG, IgM ve IgG Avidite Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Anti-Toxoplasma gondii IgG, IgM and IgG Avidity Results in the Laboratory of Akdeniz University Hospital
Hatice YAZISIZ, Gözde ÖNGÜT, Feryal ÖZTÜRK ERYİĞİT, Betil ÖZHAK, Dilara ÖĞÜNÇ, İmran SAĞLIK, Dilek ÇOLAK |92-97

Denizli’de Sığır ve Besicilerden İzole Edilen Enterokok Türlerinin Antibiyotik Direnç Paternleri
Antibiotic Resistance Patterns of Enterococcus species Isolated from Cattle and Cattle Farmers in Denizli, Turkey
Ergun METE, İlknur KALELİ | 98-103

Kızılay’ın İlk Hastaneleri (1877-1878): Yatan Hastalarda Görülen Enfeksiyonlar ve Mortalite Oranları
The First Hospital of the Red Crescent (1877-1878): Infections and Mortality Rates in Hospitalized Patients
Eray Serdar YURDAKUL |104-112

YAZARLARA BİLGİ  |V-VI

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın