Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi Sayı-3 2019

    

İçindekiler / Contents

DERLEME / REVIEW

Çevresel Etkenler ve Beslenmenin Otizme Etkisini Olası Kılan Mekanizma: Bağırsak Mikrobiyotası
Gut Microbiota as the Mechanism Enabling the Effects of Environment and Diet on Autism
Ceymi Doenyas |113-117

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR / CLINICAL INVESTIGATIONS

Mikobakteri Enfeksiyonu Şüpheli Hastaların Solunum Yolu Örneklerinin Direkt Mikroskobik İncelenmesinde Manuel (TB Fluorescent Stain Kit) ve Otomatize (RAL Stainer) Floresan Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Manual (TB Fluorescent Stain Kit) and Automated (RAL Stainer) Fluorescent Staining Methods for Direct Microscopic Examination of Respiratory Tract Samples of Patients with Suspected Mycobacterial Infection
Cengiz Çavuşoğlu, Ayşe Arslan |118-124

Nötropenik Hastaların Solunum Yolu Örneklerinde Viral Etkenlerin Araştırılması
Investigation of Viral Agents in the Respiratory Tract Samples of Neutropenic Patients
Harun Ağca, Halis Akalın, Rıdvan Ali, Ezgi Demirdöğen Çetin, Burcu Dalyan Cilo, Esra Kazak,
Fahir Özkalemkaş, Beyza Ener |125-131

Mersin’de Tüberküloz Plörezili Otuz Sekiz Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Retrospective Evaluation of 38 Patients with Tuberculous Pleurisy in Mersin
Mahmut Ülger, Nurbanu Kurnaz, Seda Tezcan Ülger, Nuran Delialioğlu, Gönül Aslan|132-139

Geobacillus toebii HBB-218 Tarafından Üretilen Bakteriyosinin Konserve Gıdalarda Bacillus coagulans ve Geobacillus stearothermophilus’u Engellemek Amacıyla Uygulanması
The Use of Bacteriocin Produced by Geobacillus toebii HBB 218 to Prevent the Growth of Bacillus coagulans and Geobacillus stearothermophilus in Canned Food
Ayşe Alkış Ceylan, Gamze Başbülbül |104-146


Çeşitli Postmortem Örneklerden İzole Edilen Maya Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıklarısi
The Distribution of Species and Antifungal Susceptibilities of Yeasts Isolated from Various Postmortem Samples
Nihan Ziyade, Neval Elgörmüş, Murat Nihat Arslan |147-153

Gebelerde Sitomegalovirüs ile Rubella Seroprevalansının ve Yaşa Bağlı Dağılımının Araştırılması
Investigation of Cytomegalovirus and Rubella Seroprevalence and Age Related Distribution in Pregnant Women
Yasemin Derya Gülseren , Fatma Esenkaya Taşbent, Mehmet Özdemir |154-161

Cryptosporidium spp.’nin Realtime PCR Yöntemi ile Saptanması İçin Metot Verifikasyon Çalışması
Method Verification Study for Detection of Cryptosporidium spp. by Realtime PCR Method
Selma Usluca, Asiye Evren Eken Berberoğlu, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç |162-168

Vajinal Floradan İzole Edilen Lactobacillus sp. Metabolitlerinin Antibiyofilm Aktivitelerinin Araştırılması
Investigation of Antibiofilm Activities of Lactobacillus sp. Metabolites Isolated from Vaginal
Flora
Müjde Eryılmaz, Didem Kart, Suna Sibel Gürpınar |169-174

YAZARLARA BİLGİ  |V-VI

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın