Ana Sayfa ›› Dergiler ›› Çocuk Dergisi Aralık 2013 ›› Çocuk Dergisi Mart 2005


Çocuk Dergisi Mart 2005

http://www.cocukdergisi.org/
    
Çocuklarda Tekrarlayan Pnömonilere Yaklaşım, 5(1):10-14, 2005
Zeynep TAMAY, Ahmet AKÇAY, Ülker ÖNEŞ
ÖZET
     Çocuklarda Tekrarlayan Pnömonilere Yaklaşım 
      Çocuklarda pnömoni, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde hala ana sağlık problemlerinden birini oluşturmaktadır. Bir yıl içerisinde iki kez veya herhangi bir zaman diliminde toplam üç kez pnömoni geçirilmesi tekrarlayan pnömoni olarak tanımlanır. Tekrarlayan pnömonide iki pnömoni atağı arasında radyolojik olarak tam iyileşme görülür. Bir çocukta tekrarlayan pnömoni düşünülüyorsa, altta yatan bir hastalık aranmalıdır. Ayrıntılı öykü, fizik muayene, çekilmiş bütün akciğer grafilerinin değerlendirilmesi tanıyı kolaylaştırır. Pnömoninin seyri, sıklığı, lokalizasyonu ve ciddiyeti altta yatan hastalığı saptamada seçilecek tanı yöntemlerini belirlemeye yardımcı olur. 
      Anahtar kelimeler: Çocuk, pnömoni, tekrarlayan pnömoni
 

 

Çocuklarda Obezite Sorunu ve Önlemler, 5(1):15-20, 2005
Hilal ÖZCEBE, Sabahat TEZCAN, Pınar GÜNER
ÖZET
    Çocuklarda Obezite Sorunu ve Önlemler 
      Son yıllarda önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak kabul edilen obezite, sıklıkla çocukluk (sıklıkla 5-6 yaşlarında) ya da adolesan dönemde başlamaktadır. Çocukluk döneminde obezite oluşumunda bir çok faktör rol oynamaktadır ve obezite çeşitli fizyolojik ve psikolojik sorunlarla da ilişkilidir. Yapılmış olan çalışmalar, Türkiye'de obezitenin henüz öncelikli olmamakla birlikte önemli bir sorun olduğunu göstermektedir. Sağlığın geliştirilmesinde önerilen sağlıklı yaşam tarzı yaklaşımı, obezitenin önlenmesinde de yer almaktadır. Çocukları obeziteden korumak için, besin üretim ve tüketim aşamasında yer alan tüm sektörlerin sağlıklı beslenmeye yönelik müdahale programlarını benimsemeleri ve birbiriyle uyumlu uygulamalar yapmaları gerekmektedir. 
      Anahtar kelimeler: Çocuklar, obezite, obezitenin önlenmesi

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın