Ana Sayfa ›› Dergiler ›› Çocuk Dergisi Aralık 2013 ›› Yazarlara Bilgi


Yazarlara Bilgi

http://www.cocukdergisi.org/
    

YAZARLARA BİLGİ

 1. Çocuk dergisinde orijinal olarak klinik araştırmaları, deneysel laboratuar çalışmaları, olgu sunumları ve pediatri ile ilgili alanlardaki tıbbi gelişmeleri içeren derleme yazıları yayınlanır. Derginin yazı dili Türkçe’dir. Yabancı ülkelerden gönderilen yazılar yayın kurulunun kararı ile İngilizce olarak yayınlanabilir.

  Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yaıların başka bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Bu durumun, gönderilen yazının önüne eklenen, tüm yazırların ayrı ayrı imzalarını içeren bir sayfada belirtilmesi gerekir. Daha önce kongrelerde tebliğ edilmiş çalışmalar, bu durum belirtilmek koşuluyla kabul edilir. Yazı metni içinde Klinik/Anabilim Dalı adı geçmemesine özen gösterilmelidir. Yayınlanmak üzere gönderdikleri yazıları gecikme veya başka bir nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekir. Dergide yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez ve bu yazıların tüm bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir.

  Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için “Hakem Kurulu”nun onayından geçmesi gereklidir. Yayın Kurulu, Hakem Kurulu tarafından yayın koşullarına uygun bulunmayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek, biçimce düzenlemek ve düzeltmek ya da kısaltmak yetkisindedir.

  Yayın Kurulu bilimsel olarak yeterli görülen bir yazının yayınlanmasını etik nedenlerden dolayı reddedebilir. Çocuklarla ilgili çalışmalarda belirlenmiş kesin etik standartlar olmadığından yazarlar Arch Dis Child 1967; 42:109, Arch Dis Child 1973; 48:751-2, Arch Dis Child l978;54:441-2’de bildirilen politikayı, çalışmaların hukuki yönü için de Arch Dis Child 1978; 53:443-6 ve Lancet 1977; 2:754-5’de yayınlanan kriterleri benimsenmelidir.

  Yazım koşulları için JAMA 1997; 277:927-34 ve l998;279-510 da yayınlanan ‘Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals” başlığı altında yayınlanan kurallar kabul edilmiştir

Yazım Koşulları

 1. Yazı standart A4 kağıda bilgisayar ile yaprağın bir yüzüne, iki satır aralıklı olarak yazılmalı, her sayfanın iki yanında 3 cm. boşluk bırakılmalıdır. Yazı karakteri Times New Roman 12 punto olarak belirlenmiştir. Ayrıca, yazıların bir diskete (PC Word .TXT formatında) kaydedilip gönderilmesi gereklidir.
 2. Başlık ve yazarlar, Türkçe ve İngilizce özet, Metin (Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma), Kaynaklar, Tablolar veŞekilalt yazıları her biri ayrı sayfalarda sunulmalı,başlık sayfasından başlayarak sağüst köşeye sayfa numaraları yazılmalıdır.
 3. Başlık sayfasında yazarların unvan kullanmaksızın adı (küçük harf) soyadı (büyük harf) başlığın altında ortaya yazılmalı, bir dip not olarak yazarların görev yeri, ünvanları, yazı ile ilgilibilgi (kongrede sunulmuş olması herhangi bir kurumun desteği), yazışma adresi, evve iş telefonu, e-posta adresi,varsa faks numarası da yazılmalıdır.
 4. Bilimsel araştırmalar ve deneysel çalışmalarda sayfa sayısı, kaynaklar dahil, l5 sayfayı geçmemeli, konu bölümleri ve içerik aşağıdaki gibi olmalıdır:
  • Türkçe özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç alt başlıklarından oluşmalı ve 250 kelimeyi geçmemelidir.
  • İngilizce özet; İngilizce başlık ile birlikte yazılmalı, “aim, methods, results conclusion” alt başlıklarından oluşmalı ve 250 kelimeyi geçmemelidir.
  • Anahtar kelimeler; türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 3 adet olmalıdır.
  • Ana metin giriş, gereç ve yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır.
  • Varsa teşekkür yazısı, kaynaklardan önce konmalıdır.
 5. Vaka sunumları 7 sayfayı geçmemeli, bölümleri aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:
  • Türkçe özet ve İngilizce başlığı ile birlikte İngilizce özet, 100’er kelimeyi geçmemelidir.
  • Anahtar kelimeler; Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 3 adet olmalıdır.
  • Ana metin giriş, vaka/vakalar, tartışma bölümlerinden oluşmalıdır.
 6. Derleme yazıların sayfa sayısı 10 sayfayı geçmemeli, bölümleri aşağıdaki gib sıralanmalıdır:
  • Türkçe özet ve İngilizce başlığı ile birlikte İngilizce özet, 100’er kelimeyi geçmemelidir.
  • Anahtar kelimeler; Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 3 adet olmalıdır.
 7. Kaynaklar metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, numaralar parantez içinde olarak, cemle sonunda veya cümle içinde araştırıcı ismi varsa bu isimden hemen sonra yazılmalıdır.
 8. Kaynak dizini aşağıdaki örneklere göre ve JAMA 1997; 277:927-34 ve 1998; 279:510 da yayınlanan “Uniform requirements for manu-scripts submitted to biomedical journals” başlığı altında yayınlanan kurallara göre düzenlenmelidir. Altı veya daha az yazar adı açık yazılmalı, altının üzerindeki yazar adları için ilk üçünün adı açık yazıldıktan sonra “ve ark/et al” ifadesi kullanılmalıdır.
  • Makaleler için örnek:
   Goate AM, Haynes AR, Owen MJ, Farrall M, et al.
   Predisposing locus for Alzheimer’s disease on chromosome 21, Lancet 1989; 1:352-5.
   Spargo PM, Manners JM. DDAVP and open heart surgery (letter). Anaesthesia 1989; 44:363-4.
  • Kitaplar için örnek:
   Nunn J. Applied Respiratory Physiology. 2 nd ed.
   London: Butterworths, 1977.
  • Kitap içindeki bölüm için örnek:
   Bohl I, Wallenfang T, Bothe H. The effect of glucocorticoids in the combined treatment of experimental brain abscess in cats. In: Schiefer W, Klinger M, Brock M, editors. Brain abcess and meningitis: subarachnoid hemorrhage-timing problems. Berlin: Springer Verlag, 1981; 125-33.
 9. Şekillerin (tablo, resim ve grafikler) numaraları yazıda parantez içinde belirtilmelid. Fotoğraflar ayrı bir zarfa konulmalı ve arka yüzleri numaralanmalıdır.
Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanan yazılar dergiye dört kopya olarak yollanmalıdır. Bu kurallara uymayan yazılar kabul edilmez ve gönderilen yazı ve şekiller yazarlarına iade edilmez.

 

Yazışma Adresi

Çocuk Dergisi Yayın Kurulu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı
Çapa 34390 İstanbul
Tel: (0212) 5340050/1607
Faks: (0212) 5310529
e-posta: [email protected]

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Logos Tıp Yayıncılığı
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36
D.63-64 Gayrettepe 34349 Istanbul
 
Fax :
(212) 288 0541
(212) 288 5022
(212) 211 6185
  E-mail
[email protected]
  Google Maps için tıklayın